Rozstrzygnięcie konkursu - Aktywni Jesienią! - www.PokochajOlejRzepakowy.eu